System Ernst info. Kommer etter hvert.. Du kan jo se på
Den norske modellen i mellom tiden.